شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده

wvjy1ux28zsrzsyxu4p

می خواهید دکوراسیون خانه را با کمترین هزینه زیبا کنید در این مطلب به شما دوستان شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده با مقوا که می تواند در حین سادگی زیبای خاصی به منزل شما بدهد.

شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده 

برای ساخت آباژور یک تکه مقوا به شکل مستطیل با طول و عرض دلخواه بردارید یکی از این طرح ها یا هر طرح دیگه ایی که دوست دارید روی آن بکشید.

 داخل گل ها را در آورید یا هر قسمت از طرح را که دلتان می خواهد دو تا طول مستطیل را به هم بچسبانید . یک شمع بگذارید روی میز و لوله مقوائی را روی آن بگذارید !!

شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده 

نمونه های ساخت آباژور با مقوا

کاردستی ساخت آباژور با مقوا

ایده های ساخت آباژورهای زیبا

615zgqxju2zqb06qbwt

شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده 

نمونه های ساخت آباژور با مقوا

کاردستی ساخت آباژور با مقوا

ایده های ساخت آباژورهای زیبا

wjwaici950gtxcsz1tj

شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده 

نمونه های ساخت آباژور با مقوا

کاردستی ساخت آباژور با مقوا

ایده های ساخت آباژورهای زیبا

92ksd0i6zbr3szlp5y6

شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده 

نمونه های ساخت آباژور با مقوا

کاردستی ساخت آباژور با مقوا

ایده های ساخت آباژورهای زیبا

wvjy1ux28zsrzsyxu4p

شیوه درست کردن آباژور تزیینی زیبا و ساده 

نمونه های ساخت آباژور با مقوا

کاردستی ساخت آباژور با مقوا

ایده های ساخت آباژورهای زیبا